Wymiary:
- 46,8/ 362,3 mm
Ceny netto
Za wskazanie strony dopłata 15 proc.
strony 1 emisja
cz-b kolor
od 5 emisji
cz-b kolor
od 8 emisji
cz-b kolor
ogłoszeniowe
216zł
288zł
186zł
252zł
168zł
234zł
redakcyjne
252zł
336zł
216zł
288zł
198zł
270zł
5
-
432zł
-
378zł
-
348zł
3
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-

-

-
-
1
-
-
-

-

-
-