Wymiary:
- 97,6/ 118,5 mm
Ceny netto
Za wskazanie strony dopłata 15 proc.
strony 1 emisja
cz-b kolor
od 5 emisji
cz-b kolor
od 8 emisji
cz-b kolor
ogłoszeniowe
144zł
192zł
124zł
168zł
112zł
156zł
redakcyjne
168zł
224zł
144zł
192zł
132zł
180zł
5
-
288zł
-
252zł
-
232zł
3
-
384zł
-
336zł
-
312zł
2
-
336zł
-
296zł
-
272zł
1
-
-

-

-
-