Wymiary:
- 148,4/ 362,3 mm
Ceny netto
Za wskazanie strony dopłata 15 proc.
strony 1 emisja
cz-b kolor
od 5 emisji
cz-b kolor
od 8 emisji
cz-b kolor
ogłoszeniowe
648zł
864zł
558zł
756zł
504zł
702zł
redakcyjne
756zł
1008zł
648zł
864zł
594zł
810zł
5
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-

-

-
-
1
-

-

-

-

-
-