Wymiary:
- 199,2/ 240,4 mm
Ceny netto
Za wskazanie strony dopłata 15 proc.
strony 1 emisja
cz-b kolor
od 5 emisji
cz-b kolor
od 8 emisji
cz-b kolor
ogłoszeniowe
576zł
768zł
496zł
672zł
448zł
624zł
redakcyjne
-
-
-
-
-
-
5
-

-

-

-

-

-

3
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-

-

-
-
1
-
-
-

-

-
-