Wymiary:
- 250 179,4 mm
Ceny netto
Za wskazanie strony dopłata 15 proc.
strony 1 emisja
cz-b kolor
od 5 emisji
cz-b kolor
od 8 emisji
cz-b kolor
ogłoszeniowe
540zł
720zł
465zł
630zł
420zł
585zł
redakcyjne
630zł
840zł
540zł
720zł
495zł
675zł
5
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-

-

-
-
1
-
-
-

-

-
-